ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

EKB Belgesi Nedir?

5267 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ve Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği kapsamından hazırlanan enerji kimlik belgesi (EKB) enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla hazırlanan ve binaların enerji tüketim değerlerini gösteren bir belgedir. Yapılan çalışma ile binanın özelliklerine göre binanın enerji performansı ve CO2 salınım miktarı belirlenmekte ve bu değerler A’ dan G’ ye kadar olan bir seviyede sınıflandırılarak bir enerji kimlik belgesi adında rapor oluşturulan Enerji kimlik belgesinde A değeri verimliliği yüksek kayıpları ve CO2 salınımı az ideal yüksek performanslı binanın özelliklerini ifade ederken G değeri verimliliği düşük kayıpları ve CO2 salınımı fazla olan istenmeyen düşük performanslı binaları ifade etmektedir. Bu belgede binanın enerji performansı ve CO2 salınımı yeni binaların enerji kimlik belgesinin uygun kabul edilebilmesi için enerji performansının ve karbon emisyon miktarının en az C sınıfını karşılaması gerekir. Bundan düşük bir enerji performansı çıkması durumunda oturma raporu alınamamaktadır. Eski binalar için böyle bir sınırlama yoktur, eski binalar için yapılan enerji kimlik belgesi çalışması sadece binanın mevcut durumun tespitini amaçlamaktadır. Kısa EKB olarak da bilinen enerji kimlik belgesi binanın tüm özelliklerini ve bunun sonucunda oluşmuş enerji performansını gösteren belgelerdir.

Mevcut ya da yeni binanın enerji performansını etkileyen birçok etken vardır. Enerji kimlik belgesinde de ayrıntılı yer alan bu özellikler binanın yönü, binanın mimarisi, duvarların malzemeleri, pencerelerin özellikleri ısı yalıtımının olup olmadığı, lambaların verimliliği ısıtma ve soğutma sistemlerinin özellikleri gibi.

01.01.2011 tarihinden sonra oturma raporu alacak tüm binalarda enerji kimlik belgesi (EKB) alınması zorunlu tutulmuştur. Bu tarihten önce oturma ruhsatı almış binalar için ise enerji kimlik belgesi (EKB) alınma zorunluluğu 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihten sonra satış ve kiralama işlemleri için bu tarihe kadar tüm binaların enerji kimlik belgesini alması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesinin Önemi Ve Bu Belgeyi Kim Hazırlar?

Enerji kimlik belgesi bayındırlık ve iskân bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı barındıran kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşlar veya şirketler binanızı yerinde inceleyerek gerekli ölçümleri yapan ve bu ölçümlere bağlı olarak binanızın enerji tüketim sınıfını, yalıtımsak özelliklerini ve harcadığı enerji miktarını belirleyen ve buna bağlı olarak enerji kimlik belgenizi oluşturan kuruluşlardır.  Bu kimlik belgesi almak sadece zorunlu olduğu için değil aslında her insanın can güvenliği, sağlığı, enerji tüketimi konusunda tasarruf edebilmesi ve güvenli konforlu bir evde gönül rahatlığıyla hayatlarını devam ettirebilmeleri için zaten yapmaları gereken bir işlemdir. Buna gereken ehemmiyetin ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Alıcıların da ev alırken ya da ev yaptırırken inşaatın bu belgeyi alıp almadığı konusunda gerekli özeni ve dikkati göstermeleri kendi sağlıkları ve güvenleri açısından son derece önemlidir.

Enerji Kimlik Belgesini İzmir’de Nasıl Alırsınız?

Bu kadar ehemmiyetli ve özel ilgi gerektiren bir belgeye ulaşmak oldukça kolaydır. Her ilde olduğu gibi İzmir’de de bu belgenin alınması zorunlu kılınmıştır. 1.000 metrekare alandan fazla alana sahip olan her eski binanın enerji kimlik belgesi alması yasalarla zorunlu kılınmıştır. EKB proje olarak size enerji kimlik belgenizi almakta yardımcı oluyoruz. Belgeyi alabilmek için ne gibi koşullar hangi şartlar gereklidir sizin için inşaatlarınızda bulmaya çalışıyoruz ve elde etmenize yardımcı oluyoruz. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra da belgenizi alabilmeniz için tüm hazırlıkları ve ihtiyaçları sizin için yaparız.