KOMPANZASYON TAKİBİ VE RAPORLAMA

Kompanzasyon Nedir?

Günümüzde elektrik tüketen tesislerde özellikle de bünyesinde çok sayıda motor bulunan endüstriyel tesislerde çekilen aktif gücün yanında görünmeyen bir güç olan endüktif güç de çekilir. Hiçbir işe yaramayan bu güç; kablo şalter ve şebekelere gereksiz yükler yükleyerek istenmeyen kayıplara sebep olur. Bu kayıpları yok etmediğimiz taktirde ihtiyacımızdan büyük kablo, şalter trafo kullanmak mecburiyetinde kalırız. Bu da maliyetlerin gereksiz yere artışına sebep olur. Kompanzasyon tesisi bu tesislerin hat başlarında tesis edilerek bu indüktif kayıpların önüne geçmek için tasarlanmış sistemlerdir.

Kompanzasyon sistemlerinin tesisdeki değişken indüktif yüke göre konum alması gerekir. Kompanzasyon tesisinin gereğinden az çalışması veya fazla çalışması istenmeyen durumdur. Kompanzasyon tesisinin gereğinden az çalışması durumunda şebekeye gereksiz indüktif yükler yüklenirken, gereğinden fazla çalışması şebekeye gereksiz kapasitif yükler yüklenmektedir. Kompanzasyon sistemi içerisinde mevcut indüktif yükü belirleyip kompanzasyon gücünü buna göre artırıp azaltan bir röle bulunmaktadır. (reaktif güç kontrol rölesi). Fakat sistemde oluşacak arızalardan kaynaklı cezaların önüne geçmek için de sistemin sürekli takip edilmesinde fayda vardır.

Kompanzasyon Tesisi :

Yasal olarak;

9 kW ve üzeri gücünde ki tesislerde; indüktif tüketimini sınırlaması gerekmektedir.

50 kW ve üzeri gücünde ki tesislerde; kompanzasyon tesisi kurulması zorunludur.

Ayrıca;
  • 50 kW ve altında tesislerde indüktif tüketim aktif tüketimin %33’ünü kapasitif tüketim aktif tüketimin %20’sini geçmemelidir.
  • 50 kW ve üzeri tesislerde indüktif tüketim aktif tüketimin %20 sini, kapasitif tüketim aktif tüketimin %15’ini geçmemelidir.

Bu değerlerin aşılması dağıtım şirketleri indüktif ve kapasitif tüketim bedellerini faturalandırarak aboneden talep eder. Reaktif Ceza bedeli olarak bilinen bu durumun önüne geçmek için kompanzasyon sisteminin düzenli periyotlarla takip edilmesinde fayda vardır.

Armin Mühendislik; bilgi birikimi ve tecrübesi ile İzmir ve çevre illerde kompanzasyon takibi yapmaya yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır. Gerekli tüm takipleri büyük bir titizlikle yaparak elde edilen sonuçları işveren ile periyodik olarak paylaşmaktadır. Kompanzasyon sistemi kontrolü ve takibi ihtiyacı için bizimle iletişime geçin.