PARATONER KONTROL, ÖLÇÜM VE RAPORLAMA

Yıldırımın Oluşumu: Bulutların birbirine teması ile statik bir elektrik yüklenmesi oluşur ve bu durum yeryüzü ile bulutlar arasında gerilim farkı oluşmasına sebep olur. Bu gerilim farkı bulutlar ile yeryüzü arasında kontrolsüz şekilde gökyüzünde yeryüzüne deşarja sebep sebebiyet verir. Yıldırım düşmesi olarak adlandırdığımız bu olayın nerde ne zaman olacağı kestirilememektedir. Yıldırımdan korunma sistemleri bu kontrolsüz ve yüksek elektrik enerjisinin kontrollü bir biçimde toprağa aktarılmasını sağlayan sistemlere denir.

Paratoner temel olarak 3 temel bileşenden oluşur;

Yakalama Ucu

Koruma Alanı içerisindeki yıldırım düşmesi olayında elektrik yükünü kendisine çeken devre elemanıdır.

İniş İletkeni

Yıldırımın düşmesiyle oluşacak elektrik yükünü toprak elektrotuna aktarmaya yarayan devre elemanıdır. Çoğunlukla 2 adet 50mm2 som bakır tercih edilmektedir.

Topraklama Tertibatı

Yıldırımın düşmesiyle oluşacak elektrik yükünü toprağa aktarılmasını sağlayan devre elemanıdır.

Paratoner ve ekipmanlarının montajında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir,
  • Paratoner korunmak istenen alanı koruyacak özelliklerde seçilmelidir,
  • Paratoner tüm alanı kapsayacak şekilde konumlandırılmalıdır,
  • Paratoner binanın en yüksek noktasına konumlandırılmalıdır.
  • İniş İletkenleri mümkün olan en kısa güzergah üzerinden götürülmelidir.
  • Topraklama direnci standartlara uygun olmalıdır.

Paratoner sisteminin uygunluğunun kontrolü uzmanlık ve ekipman gerektiren bir hizmettir. Bu iş için her şeyden önce konusunda uzman elektrik veya elektrik elektronik mühendislerden destek almak gerekmektedir. Bunun dışında yerinde yapılacak kontrol çalışmaları aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Gözle Kontrol: Bu aşamada paratoner sisteminin ekipmanlarının son durumunu gözlemlenerek varsa eksiklikler tespit edilir.

Paratoner Topraklama Ölçümü: Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülür. Standartlara uygunluğu tespit edilerek raporlandırılır. Yönetmelikler paratonerlerin direnci üst sınırını 10 ohm olarak belirlemiştir, bu değerin üstünde çıkan topraklama direnci uygun kabul edilmez.

Yerinde yapılan tüm bu çalışmalardan sonra tespit edilen eksiklikler ve ölçüm sonuçlarının yer aldığı paratoner periyodik kontrol raporu talep eden kuruma teslim edilir. Paratoner ölçüm raporu ile birlikte kullanılan ölçü aletinin doğruluğunu gösteren kalibrasyon belgesi ve ölçümü yapan kişinin bu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesinin de verilmesi gerekir.

Paratoner periyodik kontrolü, paratoner ölçümü yapma ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin elektrik veya elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ilaveten Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’topraklama ölçümü yapma yetki belgesi’’ almaya hak kazanmış bir mühendis olmasında fayda vardır.

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda 1 defa olmak üzere periyodik denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

Armin Mühendislik; bilgi birikimi ve tecrübesi ile İzmir ve çevre illerde paratoner kontrolü ve paratoner ölçümlerini yapmaya, paratoner ölçüm raporu hazırlamaya, paratoner projesi ve paratoner kapsama alanı projesi çizmeye yetkin ve yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır. Gerekli tüm kontrol ve ölçümleri büyük bir titizlikle yaparak elde edilen sonuçları gösteren raporu, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder. Paratoner tesisatı kontrolü, ölçümü ve paratoner raporu ihtiyacı için bizimle iletişime geçin.