TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE RAPORLAMA

Topraklama Ölçümünü kim yapabilir?

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi uyarınca Elektrik Tesislerinde yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Firmamız Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilmiş yetki belgeleri ile Ege Bölgesi ve Türkiye genelinde Topraklama Ölçüm hizmetleri vermektedir.

Topraklama ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin elektrik veya elektrik elektronik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ilave olarak Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’Topraklama Ölçümü Yapma Yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış bir mühendis olması gerekir.

21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akımlar Yönetmeliği ve 04.11.1984 tarihli 18565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre tesisler yılda 1 kez olacak şekilde elektrik tesisatlarının ve paratoner tesisatlarının topraklama ölçümünü yaptırmak ve topraklama raporu almak zorundadır.

Ayrıca 6331 sayılı yasaya göre çıkarılana İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Ek III bölümünün 2.3. Tesisatlar Maddesinin, 2.3.1. bendinde” ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır’’ hükmü yer almaktadır.

Armin Mühendislik bilgi birikimi ve tecrübesi ile İzmir ve çevre illerde topraklama ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlamaya yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır. Gerekli tüm kontrol ve ölçümleri büyük bir titizlikle yaparak elde edilen sonuçları gösteren topraklama ölçüm raporunu, yetki belgeleri ve ölçü aleti kalibrasyon belgesi ile birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder. Topraklama ölçümü ve topraklama ölçüm raporu ihtiyacı için bizimle iletişime geçin.

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması
İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2. İşletme topraklaması
İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3. Fonksiyon topraklaması
Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.